NZB File

? Cách mở file .NZB? Những phần mềm mở file .NZB và sửa file lỗi. Convert XML NZB file sang định dạng khác.

.NZB File Extension

   
File name NZB File
File Type NewzBin Usenet Index File
Nhà phát triển NewzBin.com
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .NZB là file gì?

NZB là Web Files - NewzBin Usenet Index File, dưới định dạng XML được phát triển bởi NewzBin.com.

Tập tin được sử dụng bởi Newzbin, một dịch vụ mà nội dung chỉ số Usenet; chứa thông tin tóm tắt ngắn gọn về một bài viết Usenet, chẳng hạn như một ID duy nhất, tên poster, nhóm gửi bài, tên tập tin, và các phân đoạn tập tin; sử dụng như một chỉ số để thu thập nội dung newsfeed từ một bài viết Usenet.

What is a NZB file?

File used by Newzbin, a service that indexes Usenet contents; contains short summary information about a Usenet posting, such as a unique ID, poster name, posting groups, file names, and file segments; used as an index to gather newsfeed content from a Usenet posting.

Cách mở .NZB file

Để mở file .NZB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NZB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NZB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NZB do người dùng đóng góp.

 • hellanzb
 • NewsLeecher
 • NewsLeecher
 • DJI Interprises NewsBin Pro
 • Newsman Pro
 • Usenet Explorer
 • Usenet Explorer
 • S&H Computer Systems News Rover
 • rsbr-Software News File Grabber
 • Ilan Shemes GrabIt
 • NZBGet

Chuyển đổi file .NZB

File .NZB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *