OBJ File

? Cách mở file .OBJ? Những phần mềm mở file .OBJ và sửa file lỗi. Convert Text OBJ file sang định dạng khác.

.OBJ File Extension

   
File name OBJ File
File Type 1Wavefront 3D Object File
Nhà phát triển Wavefront Technologies
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (180 Bình chọn)

File .OBJ là file gì?

OBJ là 3D Image Files - 1Wavefront 3D Object File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Wavefront Technologies.

tập tin một OBJ là một định dạng hình ảnh 3D chuẩn có thể được xuất khẩu và mở bằng chương trình chỉnh sửa hình ảnh 3D khác nhau. Nó chứa một đối tượng ba chiều, trong đó bao gồm tọa độ 3D, bản đồ kết cấu, khuôn mặt đa giác, và thông tin đối tượng khác. file OBJ cũng có thể lưu trữ tham chiếu tới một hoặc nhiều file .MTL chứa nội dung bóng bề mặt cho các đối tượng.

What is a OBJ file?

An OBJ file is a standard 3D image format that can be exported and opened by various 3D image editing programs. It contains a three-dimensional object, which includes 3D coordinates, texture maps, polygonal faces, and other object information. OBJ files may also store references to one or more .MTL files that contain surface shading material for the object.

Cách mở .OBJ file

Để mở file .OBJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OBJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OBJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OBJ do người dùng đóng góp.

 • MeshLab
 • MAXON Cinema 4D
 • MAXON Cinema 4D
 • Autodesk AutoCAD with OBJ Import plugin
 • Dassault Systemes SolidWorks with OBJ Import plugin
 • Siemens Solid Edge
 • Siemens Solid Edge
 • Autodesk Tinkercad
 • Apple Preview
 • IMSI TurboCAD Deluxe
 • Cheetah3D

Chuyển đổi file .OBJ

File .OBJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *