OBK File

? Cách mở file .OBK? Những phần mềm mở file .OBK và sửa file lỗi. Convert N/A OBK file sang định dạng khác.

.OBK File Extension

   
File name OBK File
File Type Backup File
Nhà phát triển O&O Software
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .OBK là file gì?

OBK là Backup Files - Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi O&O Software.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi O & O DiskImage, một bản sao lưu tập tin và ứng dụng đĩa tạo hình ảnh; chứa một nén, bản sao chính xác của dữ liệu tập tin ban đầu; không chứa bất kỳ thông tin ổ đĩa như phần mở rộng tập tin ảnh đĩa, .OMG.

What is a OBK file?

Backup file created by O&O DiskImage, a file backup and Disk image creation application; contains a compressed, exact duplicate of the original file data; does not contain any drive information like the disk image file extension, .OMG.

Cách mở .OBK file

Để mở file .OBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OBK do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • O&O Software O&O DiskImage 8
  • O&O Software O&O DiskImage 8
  • Oront Burning Kit Basic
  • Oxygen Express

Chuyển đổi file .OBK

File .OBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *