OC4 File

? Cách mở file .OC4? Những phần mềm mở file .OC4 và sửa file lỗi. Convert Binary OC4 file sang định dạng khác.

.OC4 File Extension

   
File name OC4 File
File Type openCanvas 4 Event File
Nhà phát triển Portalgraphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OC4 là file gì?

OC4 là Raster Image Files - openCanvas 4 Event File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Portalgraphics.

Tập tin được tạo ra bởi openCanvas, một ứng dụng vẽ cho phép phát lại các bản vẽ các sự kiện; tiết kiệm hàng loạt các sự kiện đột quỵ đã được sử dụng để tạo ra các hình ảnh; có thể được phát lại trong phần mềm để xem cách các hình ảnh đã được rút ra.

What is a OC4 file?

File created by openCanvas, a drawing application that allows playback of drawing events; saves the series of stroke events that were used to create the image; can be played back in the software to see how the image was drawn.

Cách mở .OC4 file

Để mở file .OC4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OC4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OC4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OC4 do người dùng đóng góp.

  • Portalgraphics openCanvas

Chuyển đổi file .OC4

File .OC4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *