OC5 File

? Cách mở file .OC5? Những phần mềm mở file .OC5 và sửa file lỗi. Convert Binary OC5 file sang định dạng khác.

.OC5 File Extension

   
File name OC5 File
File Type openCanvas 5 Event File
Nhà phát triển Portalgraphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OC5 là file gì?

OC5 là Raster Image Files - openCanvas 5 Event File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Portalgraphics.

Tập tin được tạo ra bởi openCanvas 5, một chương trình vẽ miễn phí cho phép ghi âm và phát lại các bản vẽ đột quỵ; tiết kiệm các sự kiện đột quỵ sử dụng để tạo ra một bản vẽ để nó có thể được tự động vẽ lại một lần nữa trong phần mềm.

What is a OC5 file?

File created by openCanvas 5, a free drawing program that allows recording and playback of drawing strokes; saves the stroke events used to create a drawing so that it can be automatically redrawn again in the software.

Cách mở .OC5 file

Để mở file .OC5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OC5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OC5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OC5 do người dùng đóng góp.

  • Portalgraphics openCanvas

Chuyển đổi file .OC5

File .OC5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *