OCA File

? Cách mở file .OCA? Những phần mềm mở file .OCA và sửa file lỗi. Convert N/A OCA file sang định dạng khác.

.OCA File Extension

   
File name OCA File
File Type Custom Control Library Type File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .OCA là file gì?

OCA là Developer Files - Custom Control Library Type File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Kèm tập tin lưu với Visual Basic điều khiển tùy chỉnh (OCX) các tập tin; chứa các mô tả tiêu chuẩn của các đối tượng, thuộc tính và phương pháp được sử dụng bởi OLE Automation; tạo ra tự động bởi Visual Basic và được đặt tên giống như điều khiển tùy chỉnh ngoại trừ phần mở rộng tập tin.

What is a OCA file?

Accompanying file saved with Visual Basic custom control (.OCX) files; contains standard descriptions of objects, properties, and methods used by OLE Automation; created automatically by Visual Basic and given the same name as the custom control except for the file extension.

Cách mở .OCA file

Để mở file .OCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio

Chuyển đổi file .OCA

File .OCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *