OCD File

? Cách mở file .OCD? Những phần mềm mở file .OCD và sửa file lỗi. Convert Binary OCD file sang định dạng khác.

.OCD File Extension

   
File name OCD File
File Type OCAD Map File
Nhà phát triển OCAD
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .OCD là file gì?

OCD là GIS Files - OCAD Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OCAD.

Nộp được tạo ra bởi phần mềm tạo bản đồ OCAD; chứa một dự án bản đồ và có thể được sử dụng để lưu trữ các bản đồ địa hình, bản đồ thành phố, bản đồ đi bộ đường dài, và các loại bản đồ; có thể kết hợp dữ liệu không gian địa lý nhập khẩu để Georeference các địa điểm trên bản đồ.

What is a OCD file?

File created by OCAD map creation software; contains a map project and can be used for storing topographical maps, city maps, hiking maps, and other types of maps; can incorporate imported geospatial data to georeference the locations on the map.

Cách mở .OCD file

Để mở file .OCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCD do người dùng đóng góp.

  • OCAD
  • OCAD
  • OCAD
  • OCAD Viewer Viewer
  • OCAD Standard
  • OCAD Starter
  • OCAD Starter

Chuyển đổi file .OCD

File .OCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *