OCI File

? Cách mở file .OCI? Những phần mềm mở file .OCI và sửa file lỗi. Convert Binary OCI file sang định dạng khác.

.OCI File Extension

   
File name OCI File
File Type openCanvas Image
Nhà phát triển Portalgraphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .OCI là file gì?

OCI là Raster Image Files - openCanvas Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Portalgraphics.

Hình ảnh được tạo bởi openCanvas, một chương trình vẽ các sự kiện kỷ lục đột quỵ do đó hình ảnh có thể được tự động vẽ lại; các cửa hàng một hình ảnh bitmap được tạo ra trong phần mềm và sử dụng một định dạng độc quyền; thường được sử dụng cho phim hoạt hình và các loại khác của nghệ thuật kỹ thuật số.

What is a OCI file?

Image created by openCanvas, a drawing program that records stroke events so that images can be automatically redrawn; stores a bitmap image created in the software and uses a proprietary format; often used for anime and other types of digital art.

Cách mở .OCI file

Để mở file .OCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCI do người dùng đóng góp.

  • Portalgraphics openCanvas
  • openCanvas
  • openCanvas
  • openCanvas4.5e Plus
  • Media Player Classic
  • openCanvas (
  • openCanvas (

Chuyển đổi file .OCI

File .OCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *