OCIMF File

? Cách mở file .OCIMF? Những phần mềm mở file .OCIMF và sửa file lỗi. Convert N/A OCIMF file sang định dạng khác.

.OCIMF File Extension

   
File name OCIMF File
File Type OCIMF HVPQ File
Nhà phát triển OCIMF
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OCIMF là file gì?

OCIMF là Data Files - OCIMF HVPQ File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OCIMF.

tập tin một OCIMF là một file kỷ lục tàu được sử dụng bởi đực, một chương trình báo cáo kiểm tra tàu dùng để đánh giá sự an toàn của tàu. Nó chứa thông tin về một chiếc tàu thu thập được từ một hài hòa Tàu Cụ thể Questionnaire (HVPQ) do chủ tàu. file OCIMF bao gồm thông tin tàu khác nhau, chẳng hạn như tên, IMO số, số EMI, số REG, số USCG VIN, cờ, dấu hiệu cuộc gọi, cảng đăng ký, danh bạ tàu, loại thân tàu, đào tạo phi hành đoàn, chứng chỉ, và trọng tải.

What is a OCIMF file?

An OCIMF file is a vessel record file used by SIRE, a ship inspection report program used to assess the safety of vessels. It contains information about a vessel gathered from a Harmonised Vessel Particulars Questionnaire (HVPQ) submitted by ship owners. OCIMF files include various vessel information, such as the name, IMO number, EMI number, REG number, USCG VIN number, flag, call sign, port of registry, ship contacts, type of hull, crew training, certificates, and deadweight tonnage.

Cách mở .OCIMF file

Để mở file .OCIMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCIMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCIMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCIMF do người dùng đóng góp.

  • OCIMF SIRE
  • OCIMF Particulars Editor
  • OCIMF Particulars Editor

Chuyển đổi file .OCIMF

File .OCIMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *