ODX File

? Cách mở file .ODX? Những phần mềm mở file .ODX và sửa file lỗi. Convert N/A ODX file sang định dạng khác.

.ODX File Extension

   
File name ODX File
File Type BizTalk Server Orchestration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .ODX là file gì?

ODX là Data Files - BizTalk Server Orchestration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

sơ đồ dàn nhạc quá trình kinh doanh được tạo bằng Microsoft BizTalk Server; được sử dụng để tạo ra một hình ảnh đại diện của các quá trình kinh doanh thực thi; có thể được xuất khẩu bởi người sử dụng và nhập khẩu của một nhà phát triển như là một điểm khởi đầu cho việc thực hiện một dàn nhạc.

What is a ODX file?

Business process orchestration diagram created with Microsoft BizTalk Server; used for creating a visual representation of executable business processes; can be exported by the user and imported by a developer as a starting point for implementing an orchestration.

Cách mở .ODX file

Để mở file .ODX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MemoryLifter
  • MemoryLifter
  • ODXStudio

Chuyển đổi file .ODX

File .ODX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *