OEB File

? Cách mở file .OEB? Những phần mềm mở file .OEB và sửa file lỗi. Convert Binary OEB file sang định dạng khác.

.OEB File Extension

   
File name OEB File
File Type 1Open eBook File
Nhà phát triển IDPF
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .OEB là file gì?

OEB là eBook Files - 1Open eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IDPF.

ấn phẩm điện tử được tạo ra trong những di sản mở eBook định dạng (OEB), được sử dụng bởi một số nhà xuất bản và người đọc eBook; chứa các chỉ số cuốn sách, chương, và nội dung trang; thay thế bởi các định dạng .epub.

What is a OEB file?

Electronic publication created in the legacy Open eBook (OEB) format, which was used by some publishers and eBook readers; contains the book index, chapters, and page content; superseded by the .EPUB format.

Cách mở .OEB file

Để mở file .OEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OEB do người dùng đóng góp.

  • Geometer Plus FBReader
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ABF Outlook Express Backup
  • OEBackup - Outlook Express Datensicherung
  • eBook Publisher
  • eBook Publisher

Chuyển đổi file .OEB

File .OEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *