OEBZIP File

? Cách mở file .OEBZIP? Những phần mềm mở file .OEBZIP và sửa file lỗi. Convert Zip OEBZIP file sang định dạng khác.

.OEBZIP File Extension

   
File name OEBZIP File
File Type Zipped Open eBook File
Nhà phát triển IDPF
Phân loại eBook Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OEBZIP là file gì?

OEBZIP là eBook Files - Zipped Open eBook File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi IDPF.

ấn phẩm điện tử nén được tạo ra trong định dạng di sản mở eBook (OEB); chứa các chỉ mục, chương, và nội dung trang của một tập tin .OEB nhưng nén bằng Zip nén.

What is a OEBZIP file?

Zipped electronic publication created in the legacy Open eBook (OEB) format; contains the index, chapters, and page content of an .OEB file but compressed with Zip compression.

Cách mở .OEBZIP file

Để mở file .OEBZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OEBZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OEBZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OEBZIP do người dùng đóng góp.

  • Geometer Plus FBReader

Chuyển đổi file .OEBZIP

File .OEBZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *