OLA File

? Cách mở file .OLA? Những phần mềm mở file .OLA và sửa file lỗi. Convert N/A OLA file sang định dạng khác.

.OLA File Extension

   
File name OLA File
File Type Online Access File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .OLA là file gì?

OLA là Page Layout Files - Online Access File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

"On-line truy cập" định dạng tạp chí kỹ thuật số; sử dụng để lưu các bài báo trên tạp chí trong các định dạng chúng xuất hiện trong phiên bản in; bao gồm cách bố trí đó, nội dung, hình ảnh, vv; sử dụng vào giữa những năm 1990, nhưng từ đó đã được thay thế bằng định dạng mới hơn, chẳng hạn như là định dạng Zinio (.ZNO).

What is a OLA file?

"On-line Access" digital magazine format; used for saving magazine articles in the format they appear in the print version; includes the same layout, text, images, etc; used in the mid-1990s, but has since been replaced by newer formats, such as the Zinio (.ZNO) format.

Cách mở .OLA file

Để mở file .OLA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • OLAER Accu
  • OLAER Accu

Chuyển đổi file .OLA

File .OLA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *