OLA File

OLA là Page Layout Files - Online Access File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.OLA File Extension

   
File name OLA File
File Type Online Access File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .OLA là file gì?

OLA là Page Layout Files - Online Access File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

"On-line truy cập" định dạng tạp chí kỹ thuật số; sử dụng để lưu các bài báo trên tạp chí trong các định dạng chúng xuất hiện trong phiên bản in; bao gồm cách bố trí đó, nội dung, hình ảnh, vv; sử dụng vào giữa những năm 1990, nhưng từ đó đã được thay thế bằng định dạng mới hơn, chẳng hạn như là định dạng Zinio (.ZNO).

What is a OLA file?

"On-line Access" digital magazine format; used for saving magazine articles in the format they appear in the print version; includes the same layout, text, images, etc; used in the mid-1990s, but has since been replaced by newer formats, such as the Zinio (.ZNO) format.

Phần mềm mở file .OLA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLA do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • OLAER Accu
  • OLAER Accu

Chuyển đổi file .OLA

           

File .OLA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *