OLB File

? Cách mở file .OLB? Những phần mềm mở file .OLB và sửa file lỗi. Convert Binary OLB file sang định dạng khác.

.OLB File Extension

   
File name OLB File
File Type 1OLE Object Library
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .OLB là file gì?

OLB là Misc Files - 1OLE Object Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

thư viện đối tượng có chứa các kiểu dữ liệu và hằng tham chiếu bởi các thành phần MS Office; có thể gây ra các chương trình Microsoft chắc chắn sẽ không hoạt động đúng nếu di chuyển hoặc đổi tên.

What is a OLB file?

Object library that contains data types and constants referenced by MS Office components; may cause certain Microsoft programs to not function correctly if moved or renamed.

Cách mở .OLB file

Để mở file .OLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Project 2016
  • Microsoft Project 2016

Chuyển đổi file .OLB

File .OLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *