OLD File

? Cách mở file .OLD? Những phần mềm mở file .OLD và sửa file lỗi. Convert N/A OLD file sang định dạng khác.

.OLD File Extension

   
File name OLD File
File Type Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (81 Bình chọn)

File .OLD là file gì?

OLD là Backup Files - Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ OLD là một bản sao lưu của một tập tin, chẳng hạn như một .JPG hoặc .DOC file. Nó có thể được tạo ra tự động bởi một chương trình phần mềm hoặc tạo ra bằng tay bởi một người dùng để cho biết rằng tập tin là một bản sao lưu của một tập tin.

What is a OLD file?

An OLD file is a backup copy of a file, such as a .JPG or .DOC file. It may be created automatically by a software program or created manually by a user to indicate that the file is a backup copy of a file.

Cách mở .OLD file

Để mở file .OLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLD do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • QuickBooks
  • Notepad++
  • JWPce
  • JWPce

Chuyển đổi file .OLD

File .OLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *