OMG File

? Cách mở file .OMG? Những phần mềm mở file .OMG và sửa file lỗi. Convert N/A OMG file sang định dạng khác.

.OMG File Extension

   
File name OMG File
File Type 1Image File
Nhà phát triển O&O Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .OMG là file gì?

OMG là Disk Image Files - 1Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi O&O Software.

Đĩa hình ảnh được tạo ra bởi O & O DiskImage, một đĩa tạo hình ảnh và ứng dụng tập tin sao lưu; chứa một bản sao hoàn hảo của hình ảnh đĩa gốc; bản sao hình ảnh đĩa bao gồm tất cả các lĩnh vực của ổ đĩa và tạo ra một hình ảnh của hệ thống tập tin với tất cả các file và thư mục; tương tự như tập tin hình ảnh đĩa .ISO, .BIN, và dmg.

What is a OMG file?

Disk image created by O&O DiskImage, a Disk image creation and file backup application; contains a perfect copy of the original disk image; the disk image copy includes all the sectors of the drive and creates an image of the file system with all the files and folders; similar to .ISO, .BIN, and .DMG disk image files.

Cách mở .OMG file

Để mở file .OMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMG do người dùng đóng góp.

  • BeatJam
  • MAGIQLIP2
  • MAGIQLIP2
  • O&O DiskImage
  • SonicStage
  • BeatJam Selector
  • BeatJam Selector

Chuyển đổi file .OMG

File .OMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *