OML File

? Cách mở file .OML? Những phần mềm mở file .OML và sửa file lỗi. Convert Text OML file sang định dạng khác.

.OML File Extension

   
File name OML File
File Type OutSystems Modeling Language File
Nhà phát triển OutSystems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OML là file gì?

OML là Developer Files - OutSystems Modeling Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi OutSystems.

tập tin một OML chứa mã nguồn viết bằng OutSystems Modeling Language (OML), được sử dụng để phát triển web doanh nghiệp và các ứng dụng di động. Nó lưu trữ mã trong một cú pháp tương tự như XML cho module tạo nên các chức năng của ứng dụng OutSystems.

What is a OML file?

An OML file contains source code written in OutSystems Modeling Language (OML), which is used to develop enterprise web and mobile applications. It stores code in a syntax similar to XML for modules that make up the functionality of OutSystems applications.

Cách mở .OML file

Để mở file .OML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OML do người dùng đóng góp.

  • OutSystems Development Environment
  • OtsDJ
  • OtsDJ
  • OutSystems Service Studio
  • Ocularis Viewer
  • OtsAV Pro
  • OtsAV Pro

Chuyển đổi file .OML

File .OML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *