OO3 File

? Cách mở file .OO3? Những phần mềm mở file .OO3 và sửa file lỗi. Convert N/A OO3 file sang định dạng khác.

.OO3 File Extension

   
File name OO3 File
File Type OmniOutliner 3 File
Nhà phát triển The Omni Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .OO3 là file gì?

OO3 là Data Files - OmniOutliner 3 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Omni Group.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi OmniOutliner, một chương trình được sử dụng để tổ chức thông tin; có thể lưu trữ thông tin bằng văn bản, hộp kiểm tra, danh sách pop-up, và bảng tính; sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm ghi chú, chi phí theo dõi, và tạo ra chương trình nghị sự.

What is a OO3 file?

Data file created by OmniOutliner, a program used for organizing information; can store information using text, checkboxes, pop-up lists, and spreadsheets; used for various purposes, including note taking, tracking expenses, and creating agendas.

Cách mở .OO3 file

Để mở file .OO3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OO3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OO3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OO3 do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniOutliner 4.5

Chuyển đổi file .OO3

File .OO3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *