OO3TEMPLATE File

? Cách mở file .OO3TEMPLATE? Những phần mềm mở file .OO3TEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A OO3TEMPLATE file sang định dạng khác.

.OO3TEMPLATE File Extension

   
File name OO3TEMPLATE File
File Type OmniOutliner Template
Nhà phát triển The Omni Group
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .OO3TEMPLATE là file gì?

OO3TEMPLATE là Page Layout Files - OmniOutliner Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Omni Group.

Mẫu tạo ra bởi OmniOutliner, một ứng dụng OS X sử dụng để tạo, thu thập và tổ chức thông tin; chứa các thông tin bổ sung bởi người sử dụng mà được tổ chức dưới dạng văn bản, cột, hộp kiểm tra thông minh, danh sách pop-up, và bảng tính.

What is a OO3TEMPLATE file?

Template created by OmniOutliner, an OS X application used to create, collect, and organize information; contains information added by the user that is organized as text, columns, smart checkboxes, pop-up lists, and spreadsheets.

Cách mở .OO3TEMPLATE file

Để mở file .OO3TEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OO3TEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OO3TEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OO3TEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniOutliner 4.5

Chuyển đổi file .OO3TEMPLATE

File .OO3TEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *