OOK File

? Cách mở file .OOK? Những phần mềm mở file .OOK và sửa file lỗi. Convert Text OOK file sang định dạng khác.

.OOK File Extension

   
File name OOK File
File Type Arachne Batch Script
Nhà phát triển Arachne
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .OOK là file gì?

OOK là Misc Files - Arachne Batch Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Arachne.

Nộp được sử dụng bởi Arachne, một trình duyệt Web trên nền DOS cũng hiện được hỗ trợ cho Linux; sử dụng định dạng giống như một tập tin .BAT và tiết kiệm lệnh kịch bản được sử dụng cho các chương trình DOS mở cửa từ trình duyệt Web.

What is a OOK file?

File used by Arachne, a DOS-based Web browser also now supported for Linux; uses the same format as a .BAT file and saves scripted commands that are used to open DOS programs from the Web browser.

Cách mở .OOK file

Để mở file .OOK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OOK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OOK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OOK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OOK

File .OOK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *