OP2 File

? Cách mở file .OP2? Những phần mềm mở file .OP2 và sửa file lỗi. Convert Binary OP2 file sang định dạng khác.

.OP2 File Extension

   
File name OP2 File
File Type Nastran Output File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .OP2 là file gì?

OP2 là Data Files - Nastran Output File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MSC Software.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi MSC Nastran, một chương trình phân tích cấu trúc; tương tự như các tập tin .F06 nhưng kích thước nhỏ hơn và viết bằng định dạng nhị phân thay vì ASCII; dữ liệu đầu ra sẽ giúp hiển thị hiệu suất của khu vực quan trọng của mô hình như căng thẳng điểm lưới; chứa hình dạng chế độ, chuyển vị tĩnh, và điểm lưới kết quả phân tích ứng suất tính bằng MSC Nastran.

What is a OP2 file?

Output file created by MSC Nastran, a structural analysis program; similar to the .F06 file but smaller in size and written in Binary format instead of ASCII; output data helps display the performance of vital areas of the model such as grid point stress; contains mode shapes, static displacements, and grid point stress analysis results computed by MSC Nastran.

Cách mở .OP2 file

Để mở file .OP2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OP2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OP2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OP2 do người dùng đóng góp.

  • EY Options

Chuyển đổi file .OP2

File .OP2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *