OP4 File

? Cách mở file .OP4? Những phần mềm mở file .OP4 và sửa file lỗi. Convert N/A OP4 file sang định dạng khác.

.OP4 File Extension

   
File name OP4 File
File Type Nastran Output File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OP4 là file gì?

OP4 là Data Files - Nastran Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MSC Software.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi MSC Nastran, một chương trình cho phép bạn kiểm tra tính toàn vẹn của cấu trúc khác nhau như các tòa nhà hay tàu vũ trụ; được tạo ra bởi làm thay đổi DMAP, mà hành động như lệnh để thông tin trích xuất (giống như một ma trận); có thể được viết dưới dạng ASCII nhị phân hoặc; chứa vectơ và ma trận đó có thể được phân tích và đầu ra như là một mảng cấu trúc bởi độc giả Nastran khác nhau.

What is a OP4 file?

Output file created by MSC Nastran, a program that enables you to test the integrity of different structures such as buildings or spacecraft; generated by DMAP alters, which act like commands to extract information (like a matrix); can be written in Binary or ASCII format; contains vectors and matrices of that can be analyzed and output as a structure array by different Nastran readers.

Cách mở .OP4 file

Để mở file .OP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OP4 do người dùng đóng góp.

  • pynastran
  • MSC Nastran
  • MSC Nastran

Chuyển đổi file .OP4

File .OP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *