OPF File

? Cách mở file .OPF? Những phần mềm mở file .OPF và sửa file lỗi. Convert XML OPF file sang định dạng khác.

.OPF File Extension

   
File name OPF File
File Type 1FlipViewer FlipBook File
Nhà phát triển E-Book Systems
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (24 Bình chọn)

File .OPF là file gì?

OPF là Data Files - 1FlipViewer FlipBook File, dưới định dạng XML được phát triển bởi E-Book Systems.

FlipBook, chẳng hạn như một tạp chí kỹ thuật số hoặc ấn phẩm khác có thể được đọc với FlipViewer; lưu trong hộp thoại Format OEB Package (OPF) được định dạng trong XML; bao gồm siêu dữ liệu mô tả nội dung và danh sách các trang, hình ảnh và văn bản tham chiếu bởi các ấn phẩm.

What is a OPF file?

FlipBook, such as a digital magazine or other publication that can be read with FlipViewer; saved in the OEB Package Format (OPF) which is formatted in XML; includes metadata that describes the content and a list of pages, images, and text referenced by the publication.

Cách mở .OPF file

Để mở file .OPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPF do người dùng đóng góp.

  • FlipViewer
  • Mobipocket Creator
  • Mobipocket Creator
  • FlipAlbum Pro
  • E-book viewer
  • KEPServerEx
  • KEPServerEx

Chuyển đổi file .OPF

File .OPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *