P2P File

? Cách mở file .P2P? Những phần mềm mở file .P2P và sửa file lỗi. Convert N/A P2P file sang định dạng khác.

.P2P File Extension

   
File name P2P File
File Type FolderShare Placeholder File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (14 Bình chọn)

File .P2P là file gì?

P2P là Misc Files - FolderShare Placeholder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một P2P chứa một phím tắt vào một tập tin và được sử dụng bởi FolderShare, một dịch vụ Windows Live máy tính đồng bộ hóa. Nó lưu trữ một tham chiếu đến một tập tin cụ thể và được sử dụng ở vị trí của tập tin thực tế. file P2P thường được nhìn thấy khi On Demand Sync được kích hoạt.

What is a P2P file?

A P2P file contains a shortcut to a file and is used by FolderShare, a Windows Live computer synchronizing service. It stores a reference to a specific file and is used in place of the actual file. P2P files are most often seen when On Demand Sync is active.

Cách mở .P2P file

Để mở file .P2P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P2P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P2P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P2P do người dùng đóng góp.

  • Windows Live Sync
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Digital Share Live
  • FolderShare

Chuyển đổi file .P2P

File .P2P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *