P2Z File

? Cách mở file .P2Z? Những phần mềm mở file .P2Z và sửa file lỗi. Convert N/A P2Z file sang định dạng khác.

.P2Z File Extension

   
File name P2Z File
File Type Compressed Poser Pose File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .P2Z là file gì?

P2Z là 3D Image Files - Compressed Poser Pose File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

tập tư thế nén tạo ra với Poser, một chương trình hình thiết kế 3D; có thể bao gồm thông tin về con số góc độ doanh, vị trí cơ thể, và các giá trị morph; có thể được áp dụng cho nhân vật Poser cũng như toàn bộ cảnh.

What is a P2Z file?

Compressed pose file created with Poser, a 3D figure design program; may include information about figure joint angles, body position, and morph values; can be applied to Poser figures as well as entire scenes.

Cách mở .P2Z file

Để mở file .P2Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P2Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P2Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P2Z do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • MUSASHI
  • MUSASHI

Chuyển đổi file .P2Z

File .P2Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *