P3 File

? Cách mở file .P3? Những phần mềm mở file .P3 và sửa file lỗi. Convert Binary P3 file sang định dạng khác.

.P3 File Extension

   
File name P3 File
File Type Primavera P3 Project File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (5 Bình chọn)

File .P3 là file gì?

P3 là Data Files - Primavera P3 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

tập tin lịch dự án tạo ra bởi Primavera P3, một phần mềm lập kế hoạch dự án thường được sử dụng cho các dự án xây dựng; tiết kiệm về nhiệm vụ, thời gian, và nguồn lực để hoàn thành dự án; cho phép người quản lý dự án với kế hoạch và tiến độ theo dõi.

What is a P3 file?

Project scheduling file created by Primavera P3, a project planning software often used for construction projects; saves the tasks, timeline, and resources for completing a project; allows the project manager to plan and track progress.

Cách mở .P3 file

Để mở file .P3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P3 do người dùng đóng góp.

  • Oracle Primavera
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Primavera Project Planner

Chuyển đổi file .P3

File .P3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *