P4D File

? Cách mở file .P4D? Những phần mềm mở file .P4D và sửa file lỗi. Convert XML P4D file sang định dạng khác.

.P4D File Extension

   
File name P4D File
File Type Pix4D Project
Nhà phát triển Pix4D
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .P4D là file gì?

P4D là 3D Image Files - Pix4D Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Pix4D.

tập tin Một P4D là một dự án tạo ra bởi Pix4Dmapper Pro, một chương trình photogammetry sử dụng để hình ảnh chuyển đổi vào bản đồ 2D và mô hình 3D. Nó chứa hình ảnh, phối hợp hệ thống, lựa chọn chế biến, các điểm điều khiển mặt đất (GCP), và thông tin dự án khác. file P4D được lưu trữ trong định dạng XML.

What is a P4D file?

A P4D file is a project created by Pix4Dmapper Pro, a photogammetry program used to convert images into 2D maps and 3D models. It contains images, coordinate systems, processing options, ground control points (GCPs), and other project information. P4D files are stored in XML format.

Cách mở .P4D file

Để mở file .P4D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P4D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P4D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P4D do người dùng đóng góp.

  • Pix4Dmapper Pro

Chuyển đổi file .P4D

File .P4D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *