P5D File

? Cách mở file .P5D? Những phần mềm mở file .P5D và sửa file lỗi. Convert N/A P5D file sang định dạng khác.

.P5D File Extension

   
File name P5D File
File Type Planner 5D Project
Nhà phát triển Planner 5D
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .P5D là file gì?

P5D là 3D Image Files - Planner 5D Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Planner 5D.

tập tin Một P5D là một dự án tạo ra bởi Planner 5D, một thiết kế nhà 2D và 3D và chương trình trang trí nội thất. Nó bao gồm một dự án thiết kế nhà, trong đó bao gồm cách bố trí của ngôi nhà, vật liệu xây dựng, đồ nội thất, và các thiết bị. file P5D cũng có thể lưu trữ đối tượng nằm xung quanh bên ngoài của ngôi nhà như những con đường, cây cối, thực vật và hồ bơi.

What is a P5D file?

A P5D file is a project created by Planner 5D, a 2D and 3D home design and interior decor program. It contains a home design project, which includes the layout of the house, construction materials, furniture, and appliances. P5D files may also store objects located around the exterior of the home such as paths, trees, plants, and pools.

Cách mở .P5D file

Để mở file .P5D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P5D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P5D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P5D do người dùng đóng góp.

  • Planner 5D

Chuyển đổi file .P5D

File .P5D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *