P64 File

? Cách mở file .P64? Những phần mềm mở file .P64 và sửa file lỗi. Convert N/A P64 file sang định dạng khác.

.P64 File Extension

   
File name P64 File
File Type 64-bit Windows IDA Plugin Module
Nhà phát triển Hex-Rays
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .P64 là file gì?

P64 là Plugin Files - 64-bit Windows IDA Plugin Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hex-Rays.

Windows 64-bit cắm module được sử dụng bởi IDA (The Interactive disassembler), một tiện ích dùng để file thực thi tháo rời thành mã ngôn ngữ lắp ráp ở mức độ thấp; chứa dữ liệu viết bằng C ++ mà mở rộng chức năng của công cụ IDA.

What is a P64 file?

64-bit Windows plugin module used by IDA (The Interactive Disassembler), a utility used to disassemble executable files into low-level assembly language code; contains data written in C++ that extends the functionality of the IDA tool.

Cách mở .P64 file

Để mở file .P64 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P64 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P64

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P64 do người dùng đóng góp.

  • Hex-Rays IDA

Chuyển đổi file .P64

File .P64 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *