P65 File

? Cách mở file .P65? Những phần mềm mở file .P65 và sửa file lỗi. Convert Binary P65 file sang định dạng khác.

.P65 File Extension

   
File name P65 File
File Type PageMaker 6.5 Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (50 Bình chọn)

File .P65 là file gì?

P65 là Page Layout Files - PageMaker 6.5 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin P65 là một tài liệu được tạo ra với Adobe PageMaker 6.5, một chương trình được sử dụng bởi các doanh nghiệp và các chuyên gia văn phòng nhà để tạo ra bố cục trang. Nó chứa văn bản tài liệu định dạng và hình ảnh. P65 file thường được sử dụng cho tờ rơi, card, bản tin, và các ấn phẩm chuyên nghiệp khác.

What is a P65 file?

A P65 file is a document created with Adobe PageMaker 6.5, a program used by businesses and home office professionals to create page layouts. It contains formatted document text and images. P65 files are typically used for brochures, cards, newsletters, and other professional publications.

Cách mở .P65 file

Để mở file .P65 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P65 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P65

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P65 do người dùng đóng góp.

  • Adobe PageMaker
  • Adobe PageMaker Tryout
  • Adobe PageMaker Tryout
  • Parallels Tools Center
  • Adobe InDesign
  • PM65J
  • PM65J

Chuyển đổi file .P65

File .P65 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *