P7B File

? Cách mở file .P7B? Những phần mềm mở file .P7B và sửa file lỗi. Convert N/A P7B file sang định dạng khác.

.P7B File Extension

   
File name P7B File
File Type PKCS #7 Certificate File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .P7B là file gì?

P7B là Web Files - PKCS #7 Certificate File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin bảo mật mà các cửa hàng giấy chứng nhận an toàn sử dụng để xác thực một người hoặc thiết bị, chẳng hạn như một máy tính hoặc máy chủ Web; tương tự như một-64 Base (.CER) giấy chứng nhận, nhưng sử dụng định dạng khác nhau; có thể được cài đặt bằng cách sử dụng Certificate Import Wizard bằng cách kích chuột phải vào tập tin và chọn "Cài đặt chứng chỉ."

What is a P7B file?

Security file that stores secure certificates used to authenticate a person or device, such as a computer or Web server; similar to a Base-64 (.CER) certificate, but uses different formatting; can be installed using the Certificate Import Wizard by right-clicking the file and selecting "Install Certificate."

Cách mở .P7B file

Để mở file .P7B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P7B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P7B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P7B do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CADWorx SpecEdit EXE File
  • CADWorx SpecEdit EXE File
  • CADWorx Specification Editor
  • GRAMS/AI
  • SCAD Soft AccelEdit
  • SCAD Soft AccelEdit

Chuyển đổi file .P7B

File .P7B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *