PAN File

? Cách mở file .PAN? Những phần mềm mở file .PAN và sửa file lỗi. Convert Binary PAN file sang định dạng khác.

.PAN File Extension

   
File name PAN File
File Type Panorama Database File
Nhà phát triển ProVUE Development
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .PAN là file gì?

PAN là Database Files - Panorama Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ProVUE Development.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Panorama, một ứng dụng xử lý dữ liệu; lưu dữ liệu trong một định dạng độc quyền có cấu trúc và có thể được xem dưới dạng một bảng tính trong phần mềm; có thể được lọc, sắp xếp, tìm kiếm và lưu sử dụng các thuật toán hiệu quả cao của phần mềm.

What is a PAN file?

Database file created by Panorama, a data manipulation application; saves data in a structured proprietary format and can be viewed in the form of a spreadsheet in the software; can be filtered, sorted, searched, and saved using the software's highly efficient algorithms.

Cách mở .PAN file

Để mở file .PAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAN do người dùng đóng góp.

  • ProVUE Development Panorama
  • eFrame
  • eFrame
  • Media Player Classic
  • Spin Panorama
  • IP Pan Viewer
  • IP Pan Viewer

Chuyển đổi file .PAN

File .PAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *