PANDO File

? Cách mở file .PANDO? Những phần mềm mở file .PANDO và sửa file lỗi. Convert N/A PANDO file sang định dạng khác.

.PANDO File Extension

   
File name PANDO File
File Type Pando File
Nhà phát triển Pando Networks
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PANDO là file gì?

PANDO là Misc Files - Pando File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pando Networks.

Chứa thông tin siêu dữ liệu của một tập tin hoặc một nhóm các tập tin được chuyển giao sử dụng Pando, một chương trình sử dụng để chuyển các tập tin tương tự như một khách hàng BitTorrent; sử dụng để tham khảo các địa điểm khác của tập tin / file để tải về từ.

What is a PANDO file?

Contains meta-data information of a file or group of files to be transferred using Pando, a program used to transfer files similarly to a BitTorrent client; used to reference other locations of the file/files to download from.

Cách mở .PANDO file

Để mở file .PANDO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PANDO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PANDO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PANDO do người dùng đóng góp.

  • Pando Networks Pando
  • iTunes
  • iTunes

Chuyển đổi file .PANDO

File .PANDO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *