PANO File

? Cách mở file .PANO? Những phần mềm mở file .PANO và sửa file lỗi. Convert N/A PANO file sang định dạng khác.

.PANO File Extension

   
File name PANO File
File Type Camera Panoramic Picture
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (17 Bình chọn)

File .PANO là file gì?

PANO là Raster Image Files - Camera Panoramic Picture, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Windows Camera, một ứng dụng ảnh và quay video; chứa một bức ảnh được tạo ra từ những hình ảnh khác nhau lấy từ điểm thuận lợi như nhau và "khâu" với nhau bằng ứng dụng Camera.

What is a PANO file?

File created by Windows Camera, a photo and video recording application; contains a photo generated from several different images taken from the same vantage point and "stitched" together by the Camera application.

Cách mở .PANO file

Để mở file .PANO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PANO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PANO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PANO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft OneDrive
  • Kolor Autopano Pro
  • Kolor Autopano Pro
  • Autopano Pro
  • Autopano Giga
  • Kolor Panotour Pro
  • Kolor Panotour Pro

Chuyển đổi file .PANO

File .PANO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *