PAQ8 File

? Cách mở file .PAQ8? Những phần mềm mở file .PAQ8 và sửa file lỗi. Convert N/A PAQ8 file sang định dạng khác.

.PAQ8 File Extension

   
File name PAQ8 File
File Type PAQ8 Data Archive
Nhà phát triển PAQ
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PAQ8 là file gì?

PAQ8 là Compressed Files - PAQ8 Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PAQ.

lưu trữ tập tin nén với phiên bản thứ tám của PAQ, một mã nguồn mở nén dữ liệu Archiver; cửa hàng nhiều file và thư mục trong một tài liệu nén duy nhất; sửa chữa nén nghèo của một số loại tập tin trong PAQ7.

What is a PAQ8 file?

File archive compressed with the eighth version of PAQ, an open-source data compression archiver; stores multiple files and folders in a single compressed archive; fixes poor compression of some file types in PAQ7.

Cách mở .PAQ8 file

Để mở file .PAQ8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAQ8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAQ8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAQ8 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PAQ8

File .PAQ8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *