PAQ8L File

? Cách mở file .PAQ8L? Những phần mềm mở file .PAQ8L và sửa file lỗi. Convert N/A PAQ8L file sang định dạng khác.

.PAQ8L File Extension

   
File name PAQ8L File
File Type PAQ8L Data Archive
Nhà phát triển Matt Mahoney
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .PAQ8L là file gì?

PAQ8L là Compressed Files - PAQ8L Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Matt Mahoney.

lưu trữ tập tin được tạo ra bởi PAQ8L, một mã nguồn mở Archiver nén dữ liệu mà là phiên bản L của chương trình PAQ8; có thể lưu trữ nhiều tập tin và thư mục trong một tài liệu nén duy nhất.

What is a PAQ8L file?

File archive created by PAQ8L, an open-source data compression archiver that is the L version of the PAQ8 program; can store multiple files and folders in a single compressed archive.

Cách mở .PAQ8L file

Để mở file .PAQ8L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAQ8L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAQ8L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAQ8L do người dùng đóng góp.

  • PAQ8L

Chuyển đổi file .PAQ8L

File .PAQ8L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *