PATTERNLIBRARY File

? Cách mở file .PATTERNLIBRARY? Những phần mềm mở file .PATTERNLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A PATTERNLIBRARY file sang định dạng khác.

.PATTERNLIBRARY File Extension

   
File name PATTERNLIBRARY File
File Type Painter Pattern Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PATTERNLIBRARY là file gì?

PATTERNLIBRARY là Misc Files - Painter Pattern Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

thư viện mẫu tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng bản vẽ dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; nắm giữ một bộ sưu tập các mô hình có thể được thêm vào khung; bao gồm hoa vải, ren Ribbon, Chain, và phím Piano; tương tự như .ABR Photoshop bàn chải.

What is a PATTERNLIBRARY file?

Pattern library created and used by Corel Painter, a drawing application used to create digital artwork; holds a collection of patterns that can be added to the canvas; includes Floral Fabric, Lace Ribbon, Chain, and Piano Keys; similar to .ABR Photoshop brushes.

Cách mở .PATTERNLIBRARY file

Để mở file .PATTERNLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PATTERNLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PATTERNLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PATTERNLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .PATTERNLIBRARY

File .PATTERNLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *