PATTERNS File

? Cách mở file .PATTERNS? Những phần mềm mở file .PATTERNS và sửa file lỗi. Convert N/A PATTERNS file sang định dạng khác.

.PATTERNS File Extension

   
File name PATTERNS File
File Type Painter Pattern Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .PATTERNS là file gì?

PATTERNS là Misc Files - Painter Pattern Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Mô hình thư viện được tạo ra bởi Corel Painter, một ứng dụng bản vẽ dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; chứa một hoặc nhiều mô hình có thể được thêm vào khung Painter; có thể bao gồm Piano Keys, hoa vải, và các mẫu ren Ribbon.

What is a PATTERNS file?

Patterns library created by Corel Painter, a drawing application used to create digital artwork; contains one or more patterns that can be added to the Painter canvas; may include Piano Keys, Floral Fabric, and Lace Ribbon patterns.

Cách mở .PATTERNS file

Để mở file .PATTERNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PATTERNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PATTERNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PATTERNS do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .PATTERNS

File .PATTERNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *