PC3 File

? Cách mở file .PC3? Những phần mềm mở file .PC3 và sửa file lỗi. Convert Binary PC3 file sang định dạng khác.

.PC3 File Extension

   
File name PC3 File
File Type 1AutoCAD Plotter Configuration File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .PC3 là file gì?

PC3 là Settings Files - 1AutoCAD Plotter Configuration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được tạo bởi AutoCAD, một chương trình CAD sử dụng để tạo 2D và 3D thiết kế; chứa các thuộc tính plotter, chẳng hạn như độ sâu màu, loại phương tiện truyền thông, và chất lượng in; sử dụng để thiết lập bản vẽ cấu hình cụ thể và lưu chúng để sử dụng sau.

What is a PC3 file?

File created by AutoCAD, a CAD program used to create 2D and 3D designs; contains plotter properties, such as color depth, media type, and print quality; used to configure specific plotter settings and save them for later use.

Cách mở .PC3 file

Để mở file .PC3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PC3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PC3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PC3 do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PC3

File .PC3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *