PD4 File

? Cách mở file .PD4? Những phần mềm mở file .PD4 và sửa file lỗi. Convert Binary PD4 file sang định dạng khác.

.PD4 File Extension

   
File name PD4 File
File Type 1Windows Live Photo Gallery Information File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PD4 là file gì?

PD4 là Data Files - 1Windows Live Photo Gallery Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi Windows Live Photo Gallery, một chương trình cho phép người dùng quản lý ảnh nhà và phim; chứa siêu dữ liệu mô tả hình ảnh cá nhân và video, bao gồm tên tập tin, tài sản, con đường, và hình thu nhỏ thông tin; sử dụng để theo dõi thông tin tập tin đa phương tiện.

What is a PD4 file?

Database file used by Windows Live Photo Gallery, a program that allows users to manage home photos and movies; contains metadata describing personal images and videos, including the file name, properties, path, and thumbnail information; used to track multimedia file information.

Cách mở .PD4 file

Để mở file .PD4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PD4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PD4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PD4 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Live Photo Gallery
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Sci Ed Central

Chuyển đổi file .PD4

File .PD4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *