PDA File

? Cách mở file .PDA? Những phần mềm mở file .PDA và sửa file lỗi. Convert N/A PDA file sang định dạng khác.

.PDA File Extension

   
File name PDA File
File Type SoftMax Pro Microplate Data Analysis File
Nhà phát triển Molecular Devices
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .PDA là file gì?

PDA là Data Files - SoftMax Pro Microplate Data Analysis File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Molecular Devices.

tập tin Một PDA là một dữ liệu được tạo ra bởi softmax Pro, một điều khiển đọc microplate và chương trình phân tích dữ liệu microplate. Nó chứa dữ liệu được ghi từ một microplate có thể được xử lý, phân tích và hiển thị trực quan trong phần mềm softmax.

What is a PDA file?

A PDA file is a data generated by SoftMax Pro, a microplate reader control and microplate data analysis program. It contains data recorded from a microplate that can be processed, analyzed, and visually displayed in SoftMax software.

Cách mở .PDA file

Để mở file .PDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDA do người dùng đóng góp.

  • Molecular Devices SoftMax Pro
  • The Print Shop
  • The Print Shop
  • PSXMemTool
  • Accident Reconstruction Professional
  • The Print Shop Ensemble III
  • The Print Shop Ensemble III

Chuyển đổi file .PDA

File .PDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *