PDAS File

? Cách mở file .PDAS? Những phần mềm mở file .PDAS và sửa file lỗi. Convert N/A PDAS file sang định dạng khác.

.PDAS File Extension

   
File name PDAS File
File Type PDAStore Data Store File
Nhà phát triển hfrmobile
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PDAS là file gì?

PDAS là Data Files - PDAStore Data Store File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi hfrmobile.

định dạng lưu trữ dữ liệu được sử dụng bởi PDAStore, một chương trình cho tiết kiệm và phân loại các thông tin về một thiết bị PDA; dữ liệu được lưu trong một file PDAStore có thể duyệt và tìm kiếm với chương trình PDAStore.

What is a PDAS file?

Data storage format used by PDAStore, a program for saving and categorizing information on a PDA; data saved in a PDAStore file can be browsed and searched with the PDAStore program.

Cách mở .PDAS file

Để mở file .PDAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDAS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PDAS

File .PDAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *