PDZ File

? Cách mở file .PDZ? Những phần mềm mở file .PDZ và sửa file lỗi. Convert N/A PDZ file sang định dạng khác.

.PDZ File Extension

   
File name PDZ File
File Type ProntoDoc for Word Structured Text Document Template
Nhà phát triển Step Function
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .PDZ là file gì?

PDZ là Page Layout Files - ProntoDoc for Word Structured Text Document Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Step Function.

Tập tin được sử dụng bởi ProntoDoc cho Word (PDW), một Microsoft Word plug-in giúp tạo và các văn bản tự động điền; chứa một mẫu cho một tài liệu và bao gồm các thông tin cấu trúc trang và mẫu ruộng được lấp đầy bởi ProntoDoc cho Word; sử dụng cho các nội dung tạo phù hợp với XML và các định dạng khác, đó là hữu ích cho việc trao đổi dữ liệu và các mục đích khác.

What is a PDZ file?

File used by ProntoDoc for Word (PDW), a Microsoft Word plug-in that helps generate and auto-fill documents; contains a template for a document and includes the page structure information and template fields that are filled by ProntoDoc for Word; used for generating content conforming to XML and other formats, which is useful for data interchange and other purposes.

Cách mở .PDZ file

Để mở file .PDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDZ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Word 2019
  • PDF Explorer
  • PDF Explorer

Chuyển đổi file .PDZ

File .PDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *