PE4 File

? Cách mở file .PE4? Những phần mềm mở file .PE4 và sửa file lỗi. Convert N/A PE4 file sang định dạng khác.

.PE4 File Extension

   
File name PE4 File
File Type 1Photo Explorer Thumbnail Archive
Nhà phát triển Ulead
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PE4 là file gì?

PE4 là Raster Image Files - 1Photo Explorer Thumbnail Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ulead.

Lưu trữ hoặc bộ nhớ cache của thumbnail hình ảnh được sử dụng bởi Ulead Photo Explorer; chứa các phiên bản nhỏ của hình ảnh được lưu trữ trong một album ảnh; làm cho nó có thể để nhanh chóng duyệt qua các hình ảnh trong một album.

What is a PE4 file?

Archive or cache of thumbnail images used by Ulead Photo Explorer; contains small versions of images stored in a photo album; makes it possible to quickly browse through the images in an album.

Cách mở .PE4 file

Để mở file .PE4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PE4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PE4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PE4 do người dùng đóng góp.

  • iPhoto Plus
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PE4

File .PE4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *