PJS File

? Cách mở file .PJS? Những phần mềm mở file .PJS và sửa file lỗi. Convert N/A PJS file sang định dạng khác.

.PJS File Extension

   
File name PJS File
File Type 1TestComplete Project Suite File
Nhà phát triển SmartBear
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .PJS là file gì?

PJS là Settings Files - 1TestComplete Project Suite File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SmartBear.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi TestComplete, một ứng dụng cho phép người dùng thử nghiệm một loạt các máy tính để bàn, các ứng dụng di động, và web; cửa hàng thiết lập thông thường, chẳng hạn như những thông tin được hiển thị trong các tấm TestComplete, cho một bộ dự án.

What is a PJS file?

Settings file used by TestComplete, an application that enables users to test a variety of desktop, mobile, and web applications; stores common settings, such as what information is displayed in the TestComplete panels, for a project suite.

Cách mở .PJS file

Để mở file .PJS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJS do người dùng đóng góp.

  • SmartBear TestComplete
  • Subtitle Workshop
  • Subtitle Workshop
  • Media Player Classic
  • SmartBear TestComplete
  • InfoMapa
  • InfoMapa

Chuyển đổi file .PJS

File .PJS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *