PKB File

? Cách mở file .PKB? Những phần mềm mở file .PKB và sửa file lỗi. Convert N/A PKB file sang định dạng khác.

.PKB File Extension

   
File name PKB File
File Type Oracle Package Body File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .PKB là file gì?

PKB là Data Files - Oracle Package Body File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Oracle.

Gói cơ thể hoặc kịch bản được tạo ra với phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle PL / SQL; được sử dụng bởi cơ sở dữ liệu Oracle tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu Oracle Gateway cho APPC (Chương trình-to-CTTT Truyền thông).

What is a PKB file?

Package body or script created with Oracle PL/SQL database software; used by standard Oracle databases and Oracle Database Gateway for APPC (Advanced Program-to-Program Communication).

Cách mở .PKB file

Để mở file .PKB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKB do người dùng đóng góp.

  • SQL Developer
  • WildPackets OmniPeek
  • WildPackets OmniPeek
  • sqldeveloper
  • Media Player Classic
  • sqldeveloper.exe - Shortcut
  • sqldeveloper.exe - Shortcut

Chuyển đổi file .PKB

File .PKB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *