PKG File

? Cách mở file .PKG? Những phần mềm mở file .PKG và sửa file lỗi. Convert Text PKG file sang định dạng khác.

.PKG File Extension

   
File name PKG File
File Type 1Symbian Package File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (472 Bình chọn)

File .PKG là file gì?

PKG là Settings Files - 1Symbian Package File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nokia.

Một tập tin PKG là một file văn bản cần thiết để xây dựng một tập tin cài đặt .SIS, được sử dụng để cài đặt các ứng dụng trên các thiết bị chạy hệ điều hành Symbian (OS). Nó chứa thông tin cài đặt trong văn bản đơn giản rằng định nghĩa như thế nào để xây dựng các tập tin SIS cài đặt. file PKG thường bao gồm thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi ứng dụng, tên nhà cung cấp, phụ thuộc phần mềm, hồ sơ để sao chép, và chi tiết cho chữ ký số tập tin để xác minh nội dung của nó.

What is a PKG file?

A PKG file is a text file required to build an .SIS installer file, which is used to install applications on devices running the Symbian operating system (OS). It contains installation information in plain text that defines how to build the SIS installer file. PKG files typically include information about the languages supported by the application, vendor name, software dependencies, application files to copy, and details for digitally signing the file to verify its contents.

Cách mở .PKG file

Để mở file .PKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKG do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • CreateSIS
  • CreateSIS
  • Easy SIS Creator
  • UnSIS
  • ProModel
  • ProModel

Chuyển đổi file .PKG

File .PKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *