PMQ File

? Cách mở file .PMQ? Những phần mềm mở file .PMQ và sửa file lỗi. Convert XML PMQ file sang định dạng khác.

.PMQ File Extension

   
File name PMQ File
File Type Microsoft Target Analyzer File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PMQ là file gì?

PMQ là Developer Files - Microsoft Target Analyzer File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Target Analyzer (ta.exe hoặc tap.exe), một chương trình bao gồm trong bộ phát triển Studio Microsoft Windows Embedded; lưu trữ thông tin hệ thống cấp về một thiết bị mà các nhà phát triển được nhắm mục tiêu để chạy Windows XP Embedded (XPe) hoặc Windows CE.

What is a PMQ file?

File created by Target Analyzer (ta.exe or tap.exe), a program included in the Microsoft Windows Embedded Studio development kit; stores system-level information about a device for which the developer is targeting to run Windows XP Embedded (XPe) or Windows CE.

Cách mở .PMQ file

Để mở file .PMQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMQ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PMQ

File .PMQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *