PMR File

? Cách mở file .PMR? Những phần mềm mở file .PMR và sửa file lỗi. Convert Binary PMR file sang định dạng khác.

.PMR File Extension

   
File name PMR File
File Type 1Avid Persisent Media Record File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .PMR là file gì?

PMR là Data Files - 1Avid Persisent Media Record File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

tập tin cơ sở dữ liệu truyền thông tạo ra bởi chỉnh sửa video Avid và các ứng dụng kết thúc; tiết kiệm một số thông tin về Truyền thông Objects (MOB), đó là những tài sản được sử dụng bởi các dự án chỉnh sửa; cho phép các phần mềm để giữ up-to-date thông tin về tài nguyên âm thanh và video.

What is a PMR file?

Media database file created by Avid video editing and finishing applications; saves an index of information about Media Objects (MOB), which are the assets used by the editing project; enables the software to keep up-to-date information on audio and video resources.

Cách mở .PMR file

Để mở file .PMR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMR do người dùng đóng góp.

  • Avid Xpress
  • Avid Media Composer
  • Avid Media Composer
  • Avid NewsCutter
  • Avid Symphony
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .PMR

File .PMR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *