POPSHAPE File

? Cách mở file .POPSHAPE? Những phần mềm mở file .POPSHAPE và sửa file lỗi. Convert N/A POPSHAPE file sang định dạng khác.

.POPSHAPE File Extension

   
File name POPSHAPE File
File Type PopChar Character Shape File
Nhà phát triển Ergonis Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .POPSHAPE là file gì?

POPSHAPE là Data Files - PopChar Character Shape File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ergonis Software.

hình dạng nhân vật tập tin được sử dụng bởi PopChar, một công cụ tiện ích OS X để truy cập vào ký tự đặc biệt và thêm chúng vào tài liệu; chứa một bản vẽ của một hình dạng nhân vật.

What is a POPSHAPE file?

Character shape file used by PopChar, an OS X utility tool for accessing special characters and adding them to documents; contains a drawing of a character shape.

Cách mở .POPSHAPE file

Để mở file .POPSHAPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POPSHAPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POPSHAPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POPSHAPE do người dùng đóng góp.

  • Ergonis PopChar

Chuyển đổi file .POPSHAPE

File .POPSHAPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *